מומחיות בניהול קריירה

התמחות ייחודית בתחום הקריירה, בהסתכלות רחבה על האדם, צרכיו, מאפייניו ותשוקותיו. החל מהגדרת הייעוד המקצועי והאישי של האדם, והמשך בליווי ואימון במצבים של מעברי קריירה, שינוי מקצועי באמצע החיים והתלבטויות מקצועיות. התהליך כולל אבחון ומיפוי האדם על יכולותיו, רצונותיו ושאיפותיו, תוך מתן כלים ומיומנויות להתנהלות אפקטיבית בשוק העבודה.