מומחיות ארגונית

מומחיות הנובעת מניסיוני רב השנים בתפקידי ניהול בכירים, בייעוץ ובאימון מנהלים, בעבודה משותפת עם דירקטוריונים והנהלות בכירות, בהובלת תהליכים ארגוניים, ניהוליים ופיתוח ההון האנושי בחברות ישראליות ובינלאומיות, בשווקים תחרותיים ובתחומי פעילות מגוונים.

אני מביאה ניסיון וראייה רחבה, המאפשרים לי להבין טוב יותר את הצרכים של הארגון, את השוק בו הוא פועל ואת מורכבות האתגרים הניצבים בפניו: זיהוי מטרות ויעדים מדויקים, בחינה של תהליכי עבודה, התנהלות ניהולית ובהתאם, בניית תכנית פעולה הלוקחת בחשבון את התמונה הגדולה, ונותנת מענה לאתגרים עימם מתמודד הארגון ומנהליו.

סגנון עבודתי הינו רב תחומי, המשלב בין גישות וכלי עבודה שונים כולל אימון אישי, למימוש היכולות והפוטנציאל האנושי בארגון, המאפשר עמידה ביעדים העסקיים, הצלחה ושגשוג. 

It’s all about people –  כן, האנשים עושים את ההבדל בין בינוניות למצוינות.