קבוצת אימון פנים ארגונית

קבוצות אימון בארגונים ובחברות הוא תהליך להתקדמות קבוצתית המובל על ידי מאמן מקצועי.  התהליך נוצר מתוך כוונה לאפשר למשתתפים לקדם ולהשיג מטרות ניהוליות ומקצועיות הנגזרות ממטרות העל הארגוניות, תוך ניצול האנרגיה המשותפת, הידע והחכמה של המשתתפים.

באימון קבוצתי הדגש אינו על הידע החיצוני שמספק המאמן, כפי שמקובל בתהליכי הנחייה מוכרים, אלא על מאגר העוצמות והמשאבים של חוכמה, יצירתיות, תמיכה, ידע, ניסיון וקשרים של המשתתפים בקבוצה, אותם הם חולקים ביניהם, תוך יצירת שיתופי פעולה להשגת מטרות אישיות וארגוניות.

האימון, שהמשתתף עובר בקבוצה, מאפשר לו, בין השאר, לשמוע וללמוד איך האחרים בקבוצה מתמודדים בתחום שהוגדר ולתת ולקבל התייחסויות של שאר חברי הקבוצה המתאמנת בנושא המשותף.

קבוצות אימון בארגונים תורמות רבות לשביעות רצון של העובד, יוצרות תחושת שייכות, הזדהות ומחויבות גבוהה להשגת המטרות הרצויות לארגון. בנוסף להשגת המטרות שלשמן נבנתה הקבוצה, הרי משתתפיה זוכים גם בשיפור במיומנויות של תקשורת בינאישית, עבודת צוות ושת"פ, כמו גם, הנהגה ומובילות.