פיתוח הנהלות בכירות

פיתוח הנהלות וצוותים – אימון וייעוץ ניהולי
עבודה משותפת עם מנהלים וצוותיהם בהקניית מיומנויות ניהול ושיפור האפקטיביות הניהולית, ליצירת מיקוד, מחויבות ועמידה ביעדים העסקיים.

התמחות מיוחדת בעבודה משותפת עם דירקטוריונים והנהלות בכירות, בתהליכים של אבחון והערכה למטרות פתוח ושיפור ביצועים.