ליווי חברות Start-Up

חושבים רחוק? התמחות בייעוץ לחברות הזנק

בשלבים השונים  של התפתחות החברה, משלב ההקמה, תוך התאמת מבנה החברה ועיצוב התרבות הארגונית.
הובלת תהליכי גיוס של הנהלה בכירה ומעורבות בבנייה של דירקטוריונים.

עבודה משותפת עם קרנות ההון סיכון בחברות הפורטפוליו שלהן.