ליווי בתהליכים של שינויים ארגונים

איך להתמודד עם טלטלות ושינויים העלולים להשפיע על תהליכי העבודה והתוצאות העסקיות?

אני מציעה בחינת המבנה הארגוני והתאמתו ליעדים העסקיים, ייעוץ במהלך מיזוגים ורכישות, ליווי בתהליכי צמצום והתייעלות – ייעוץ והדרכה להנהלות ולמנהלים בביצוע תהליכי פרידה מעובדים.