אימון מנהלים אישי או קבוצתי

עבודה משותפת ואישית עם מנהלים, בשלבים השונים של תפקידם הניהולי, החל מכניסה לתפקיד ניהולי חדש, והמשך בהתמודדות עם האתגרים השונים שתפקיד ניהולי מזמן.  פיתוח והקניית מיומנויות ניהול ושיפור האפקטיביות הניהולית.

או השתתפות המנהלים בקבוצת אימון המעניקה פיתוח מיומנויות של תקשורת בינאישית מקדמת, העצמת מערכות יחסים חיוביות התמודדויות אפקטיביות עם קונפליקטים ומחלוקות. יצירה של אמון ופתיחות כתנאי ליחסי עבודה טובים ומקדמים, עבודת צוות אפקטיבית, מיקוד, רתימה, אחריות אישית, העצמה, מימוש עצמי ומנהיגות אישית.